Naše alba Spas! a Kdo žere psy? můžete zakoupit na stránkách Indies MG.

Kreativní dílny

V rámci projektu ASRB realizujeme kreativní dílny jednak v uprchlických táborech a záchytech ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR, jednak pro studenty ve školách nebo v prostorách Divadla Archa. Během tří let trvání projektu ASRB vzniklo pevné těleso, jehož členové jsou zkušenými pracovníky jak s obyvateli záchytných a uprchlických táborů, tak se studenty, herci a muzikanty.

Dílny pro školy mohou nabýt různých podob. Od promítání dokumentárního filmu Krásnej život budu mít..., přes debaty s tvůrci projektu nebo cizinci žijícími v České republice, až po tvůrčí hudební dílny a společné vytvoření písní a divadelních představení.

Děláme divadlo s lidmi, kteří se ocitli v extrémní životní situaci. Věříme, že prostřednictvím divadla a hudby můžeme vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se můžeme setkat.

 

 
Čeština  English

Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších národností, náboženských vyznání i politických postojů. Jeho posláním je otevírat skrze hudební a divadelní produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnosti řešení sociálních problémů.