Naše alba Spas! a Kdo žere psy? můžete zakoupit na stránkách Indies MG.

Hudba

Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších kultur, náboženských vyznání i politických postojů.

„Na začátku jsme měli ve skupině pelmel hudebních žánrů: kurdský folk a pop, akordeon východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, reggae a rock, švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, jazzovou a současnou muziku i hudbu experimentální či cirkusovou. Nenašli jsme jediný styl, který by kapelu sjednocoval, což nakonec vytvořilo ideální situaci pro vývoj vlastní originální muziky" popisuje Allstar Refjúdží Band kapelník Michael Romanyshyn.