Naše alba Spas! a Kdo žere psy? můžete zakoupit na stránkách Indies MG.

Allstar Refjúdží Band

Skupina Allstar Refjúdží Band je jedinečným hudebně-divadelním projektem s výrazným sociálním přesahem. Jejím posláním je otevírat skrze uměleckou produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnosti řešení sociálních problémů.

Činnost Allstar Refjúdží Bandu má tři hlavní linie:

·         divadelní projekty

·         koncerty

·         kreativní dílny

Hudebně ASRB míchá kurdský folk a pop, akordeon východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, dixieland, brass, rap a další žánry.


Od doby svého vzniku (2008) ASRB hrál na významných festivalech (Colours of Ostrava, Eurotrialog Mikulov, Bažant Pohoda, Festival Boskovice, Trutnov Open Air Music Festival, United Islands atd.). Každoročně se účastní především multikulturních akcí jako je RefuFest, RefuFest na statku, Barevná planeta, Festival Naruby atd. V zahraničí Allstar Refjúdží Band koncertoval ve Varšavě, Berlíně, Rotterdamu, Haagu, Haarlemu a v Utrechtu. Častým hostem je na Slovensku. Skupina je rezidentním projektem pražského Divadla Archa.

 

Jiřina Šiklová, patronka sociálně-divadelních projektů Divadla Archa: 

„Stěhování národů, migrace, imigrace, odchody a návraty, to vše provází lidstvo od nepaměti. Všichni někdy hledali „zemi zaslíbenou". Proto přivítání cizince a jeho pozvání ke stolu patří k základům kultury každého národa. Nad dveřmi našich domovů často byla přibita cedulka s nápisem: „Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem vcházíš". Bylo povinností poskytnout azyl tomu, kdo byl pronásledován, nebo komu hrozila smrt. Naši předkové i mnozí současníci často v cizině tloukli na dveře a bylo jim otevřeno. Ještě je čas zamyslet se nad těmi, kdo stojí před katrem a prosí o vpuštění, a těmi, kdo dveře otevírají."