Naše alba Spas! a Kdo žere psy? můžete zakoupit na stránkách Indies MG.

Úsměv prosím

Takhle nás vyfotili ve Smile boxu po koncertě na slavnostním zahájení programu Erasmus +

 
Čeština  English

Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších národností, náboženských vyznání i politických postojů. Jeho posláním je otevírat skrze hudební a divadelní produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnosti řešení sociálních problémů.