Naše alba Spas! a Kdo žere psy? můžete zakoupit na stránkách Indies MG.

Hudba

Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších kultur, náboženských vyznání i politických postojů.

„Na začátku jsme měli ve skupině pelmel hudebních žánrů: kurdský folk a pop, akordeon východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, reggae a rock, švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, jazzovou a současnou muziku i hudbu experimentální či cirkusovou. Nenašli jsme jediný styl, který by kapelu sjednocoval, což nakonec vytvořilo ideální situaci pro vývoj vlastní originální muziky" popisuje Allstar Refjúdží Band kapelník Michael Romanyshyn.

 

 

 

 

 
Čeština  English

Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších národností, náboženských vyznání i politických postojů. Jeho posláním je otevírat skrze hudební a divadelní produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnosti řešení sociálních problémů.